Essay competition

Topic: Discuss nationalism in your country both as a threat and as a potentially positive phenomenon.

Conditions

1) The organizers would kindly ask the teachers from the participating schools to oversee the initial stage of the competition. Each school can submit up to 5 best entries (We suggest preliminary selection is performed by teachers of English). It is up to the teachers to consider the merit of the works they collect, yet there is no need to correct them. The works must be of the following length: 600-1000 words, and in doc/docx/pdf format. They are to be sent to the conference email address: narrativesofindependence@gmail.com by October 10, 2018.

2) The organizers will carefully consider the entries, based on their content as well as style. Following the assessment, selection of the essays will be published on the conference website together with the student’s/school’s short bio. The best essay award: publication alongside academic articles plus an invitation to participate in the conference. The organizers will NOT cover the travel/accommodation expenses but the conference fees will be waived. There is also going to be a special workshop for the students on the topic of propaganda in news/media on October 26, 2018.

Konkurs na esej w języku angielskim

Topic: Discuss nationalism in your country both as a threat and as a potentially positive phenomenon.

Warunki konkursu

1) Za pierwszy etap konkursu odpowiadają wyznaczeni nauczyciele w szkołach zainteresowanych udziałem. W konkursie mogą brać udział wyłącznie obecni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy dopuszczają możliwość przesłania maksymalnie 5 najlepszych prac z każdej szkoły, przy czym decyzja co do wyboru esejów należy do wyznaczonych nauczycieli (sugerujemy, żeby selekcją prac zajmowali się nauczyciele języka angielskiego). Nie ma potrzeby poprawiania błędów w pracach na tym etapie. Do dalszego etapu będą przyjmowane prace o objętości od 600 do 1000 słów. Format: .doc/.docx/.pdf. Podpisane prace (imię, nazwisko oraz adres szkoły) proszę nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: narrativesofindependence@gmail.com najpóźniej do 10.10.2018 roku.

2) Organizatorzy ocenią zgłoszenia, biorąc pod uwagę ich wartość merytoryczną a także poprawność językową i styl. Następnie najlepsze prace zostaną opublikowane (po uzyskaniu zgody autorów – wraz z informacją o ich szkole) na stronie konferencji naukowej organizowanej w Hradec Kralove 25-27 października 2018 roku. Nagrodą dla najlepszego eseju będzie publikacja wraz z artykułami naukowymi w tomie pokonferencyjnym oraz zaproszenie do wzięcia udziału w konferecji “Narracje o niepodległości” w Hradec Kralove w dniach 25-27.10.2018 r. Uwaga: organizatorzy NIE pokrywają kosztów podróży ani zakwaterowania, ale zwalniają autora pracy i opiekuna z opłaty rejestracyjnej. Zwycięzca zostanie także zaproszony do wzięcia udziału w specjalnych warsztatach dla studentów na temat propagandy w mediach/wiadomościach 26.10.2018 r.

Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close